คุยกับผู้อำนวยการ
เรื่องน่าสนใจล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ข้อเขียนหลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการบริการวิชาการ มีมติประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ข้อเขียน เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จำนวน 182 คน เรียงตามรหัสผู้สมัคร ดังแนบท้ายประกาศนี้ คลิกดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์ข้อเขียน ข้อกำหนดในการเข้ารับการสอบข้อเขียน กำหนดวันสอบ : วันเสาร์ ที่ 19 เมษายน 2557 เวลา 8:00 – 12:00 น.  

kalayanimit
thailis-ic
elearning-ic
cinahl
library-ic
Multimedia