*กรุณาตรวจสอบสถานะการชำระค่าบำรุงการศึกษา (ระบบคัดตรงจากพื้นที่)

แจ้งยืนยันการชำะรเงิน