การขอใช้รถยนต์ราชการ (ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร)

ตามนโยบายการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ดังนั้นจึงได้นำระบบต่างๆ เข้ามาใช้งานเพื่อให้คล่องตัวในการทำงาน สะดวกรวดเร็ว ข้อมูลเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ผู้บริหารนำไปใช้ในการตัดสินใจได้ ขณะนี้เรามีระบบการขอใช้รถยนต์เพื่อไปราชการ, การลาป่วย, ลากิจ, ลาพักร้อน เพื่อให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ใช้ได้ผ่านระบบออนไลน์ด้วยตัวของท่านเอง สามารถเข้าจากเว็บลิงค์นี้ http://122.154.28.85/manage/ หรือจากเมนูหน้าเว็บไซต์วิทยาลัย โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการใช้งานง่ายๆ ดังนี้

select-menu
เข้าใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จากเว็บลิงค์ หรือจากหน้าเว็บไซต์วิทยาลัย

login
คลิกเข้าระบบจากเมนูด้านซ้ายมือ ใส่ username : password ถ้าไม่ทราบกรุณาขอรหัสผ่านจากคุณพิศมัย (เบอร์ต่อ 249) หรือแผนกคอมพิวเตอร์ (เบอร์ต่อ 267)

form-doc
เลือกแบบฟอร์มราชการจากเมนูด้านซ้าย

select-form-car
มีแบบฟอร์มบันทึกต่างๆ กรณีต้องการขอใช้รถยนต์ให้คลิกแบบ “ฟอร์มบันทึกการขอใช้รถยนต์” หลังจากนั้นให้กรอกรายละเอียดต่างๆ แล้วบันทึกข้อมูลเป็นอันเสร็จเรียบร้อย และยังสามารถสั่งปริ้นใบบันทึกได้

calendar-car
หากการขอใช้รถได้ถูกอนุมัติแล้วจะแสดงสถานะในตารางปฏิทินการขอใช้รถยนต์ จากเมนูหน้าแรก เพื่อให้รู้ได้ว่ามีรถคันใดที่ว่างเว้น หรือไม่ว่าง

นอกจากการขอใช้รถยนต์ไปราชการแล้ว ยังสามารถทำบันทึกขอลาป่วย, ลากิจ, ลาพักร้อน ได้เช่นกัน เพียงเลือกแบบฟอร์มตามที่ในเมนูปรากฎณ์ เพื่อความสะดวกเรายังได้จัดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนกลางในห้องธุรการ (ห้อง 306) สำหรับอาจารย์เจ้าหน้าที่ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ เอาไว้กรอกแบบฟอร์มบันทึกต่างๆ ในห้องธุรการ หากสงสัยขัดข้องประการใดกรุณาติดต่อแผนกคอมพิวเตอร์เพื่อการช่วยเหลือ

บันทึกการขอใช้รถยนต์ คลิกที่นี่ http://122.154.28.85/manage