การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบรับตรง

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2561
ทางเซ็ปไซต์ https://admission.pi.in.th/ 
 
ประกาศรับสมัคร ปีการศึกษา 2561 ระบบรับตรง
 

ปฏิทินการรับสมัคร ปีการศึกษา 2561 ระบบรับตรง
 https://goo.gl/RPq6Wb

 

กำหนดพื้นที่สัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2561 ระบบรับตรง
 https://goo.gl/wec4ZP