การจัดอบรมหลักสูตร Leadership Succession Program หรือ LSP รุ่น 2

มูนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร Leadership Succession Program หรือ LSP รุ่น 2 จำนวน 80 คน ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 19 มิถุนายน 2557 ณ สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดูรายละเอียดได้ทาง www.pi.ac.th สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มกราคม 2557