การประชุมวิชาการประจำปี 2558

การประชุมวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง “ชะลอวัย ชะลอโรค เพื่อดุลยภาพในวัยสูงอายุ”

bo2032015รอบ10_Page_2 bo2032015รอบ10_Page_1

 

วิธีการชำระเงิน
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขารามอินทรา กม.10 เลขที่บัญชี 074-0-08999-4 ชื่อบัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
อ.สิริลักษณ์ ซื่อสัตย์ โทร. 0817533396
คุณชมพูนุท กัลยาณมิตร โทร. 0843291941