การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปี 2556

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 4 – 18 ธันวาคม 2555 ทางอินเตอร์เน็ต http://scholar.ocsc.go.th