การเข้ารับการตรวจเอกสารและสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2556

               

ประกาศ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

เรื่อง การเข้ารับการตรวจเอกสารและสอบสัมภาษณ์

ปีการศึกษา  2556

*************************************************

 เนื่องจากวันที่ 12 มกราคม 2556 เวลา 8.00-12.00น. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จัดให้มีการดำเนินการตรวจเอกสารและสอบสัมภาษณ์โดยผู้สมัครทุกคนสามารถตรวจสอบรายชื่อและห้องที่ทำการสอบสัมภาษณ์หน้าบอร์ดแสดงรายชื่อหน้าอาคารเรียน 2 ชั้น 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ  และยื่นเอกสารเพื่อเข้ารับการตรวจเอกสารและสอบสัมภาษณ์  ณ โต๊ะรับเอกสารบริเวณ หน้าอาคารเรียน 2 ชั้น 1 เมื่อกรรมการตรวจเอกสารดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จะเริ่มให้มีการสอบสัมภาษณ์ตามหมายเลขที่กำหนดให้ และเมื่อเวลา 12.00 น.จะหมดเวลาในการยื่นเอกสาร ขอความร่วมมือผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์กรุณาเตรียมเอกสารมาให้พร้อมและเซ็นสำเนารับรองถูกต้องให้เรียบร้อยในใบสำเนาทุกแผ่น

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์