กำหนดการกู้ยืมเงิน กยศ.ประจำปีการศึกษา 2557

กำหนดการกู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2557

สำหรับชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 116

 ผู้กู้ยืมรายใหม่  ให้ลงทะเบียนขอรหัสผ่านล่วงหน้า(Pre-register)

ตั้งแต่วันที่  1 ก.พ. – 31 ก.ค. 57

เมื่อยื่นแบบคำขอกู้แล้ว

ปริ้นแบบคำขอกู้ (กยศ 101)  และ (กยศ 102)

ส่งที่งานทุนฯ ห้องวิชาการ พี่วี

 

ผู้กู้ยืมรายเก่า/รายใหม่  ให้ยื่นแบบคำขอกู้ผ่านระบบ e-Studentloan

วันที่  1  มิ.ย. – 31  ส.ค. 57

ในปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป วิทยาลัยให้กู้ เฉพาะค่าครองชีพเท่านั้น

เพราะนิสิตได้รับทุนจากโรงพยาบาลทุกคนแล้ว

ถ้ากู้ค่าเล่าเรียนและค่าเกี่ยวเนื่องฯ  อีกจะเกิดความซ้ำซ้อน ผิดระเบียบ

หมายเหตุ  บุตรข้าราชการกู้ไม่ได้

มีข้อสงสัยติดต่อพี่วี  (ห้องวิชาการ อาคารเรียน 2 ชั้น 3 ห้อง 307)

ดาวน์โหลดรายละเอียด
1. กำหนดการกู้ยืมเงิน  2557      คลิก
2. แบบฟอร์ม กยศ 101     คลิก
3. แบบฟอร์ม กยศ 102     คลิก