กำหนดการงานกีฬาสีสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

กำหนดการงานกีฬาสีสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ สนามกีฬาไนติงเกล
วันที่ ๒๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๐๗.๐๐ น. คณะสีแต่ละสีเริ่มตั้งขบวน ณ บริเวณ หน้าอาคารเรียน ๒
๐๘.๓๐ น. เริ่มเคลื่อนขบวนของแต่ละคณะสีเข้าสู่พิธี

๐๘.๐๐ น.

 • ประธานชมรมกีฬา (นางสาวกัญญารัตน์ พุ่มเงิน)กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
 • ประธานในพิธี ( ดร.มัณฑนา เหมชะญาติ ) กล่าวเปิดงานกีฬาสีสัมพันธ์ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๗
 • ประธานในพิธี ( ดร.มัณฑนา เหมชะญาติ ) ตีฆ้องเปิดงานกีฬาสีสัมพันธ์
 • พิธีกรกล่าวประวัติของนักกีฬาวิ่งคบเพลิง
 • นักกีฬาคบเพลิงวิ่งคบเพลิงมายังแท่นจุดคบเพลิงที่บริเวณหน้าเวที
 • เชิญธงของแต่ละคณะสีประจำแท่นนักกีฬาวิ่งคบเพลิง
 • นักกีฬาวิ่งคบเพลิง ( นางสาวธันย์ชนก บรรลือโชคชัย ) นำกล่าวคำปฏิญาณตน แก่นักกีฬาทุกคน
 • การแสดงของนิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๒ เปิดงานกีฬาสีสัมพันธ์ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๗

๐๙.๓๐ น.เริ่มการประกวดกองเชียร์ของแต่ละคณะสีและแข่งขันกีฬา ของในช่วงเช้า

 • เริ่มประกวดกองเชียร์และหลีดของแต่ละคณะสี
 • การแข่งขันกีฬาโยนลูกโป่งน้ำ ( ระหว่างอาจารย์ – นิสิต )
 • การแข่งขันกีฬาเหยียบลูกโป่ง ( ระหว่างครอบครัว )
 • การแข่งขันกีฬาแมงมุมขยุ้มขวด ( ระหว่างคณะสี )
 • การแข่งขันกีฬาปิดตาตีปีบ ( ระหว่างคณะสี )
 • การแข่งขันกีฬาวิ่งซุปเปอร์แมน ( ระหว่างคณะสี )
 • การแข่งขันกีฬากินวิบาก ( ระหว่างคณะสี )
 • การแข่งขันแบดมินตัน ( ระหว่างคณะสี )

๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. เริ่มการแข่งขันกีฬา ของในช่วงบ่าย

 • การแข่งขันกีฬาแชร์บอล ( ระหว่างหอจันทร์- บ้านแจ่ม )
 • การแข่งขันกีฬาชักเย่อ ( ระหว่างคณะสี )
 • การแข่งขันแบดมินตันรอบชิงชนะเลิศ (ระหว่างคณะสี )

๑๔.๓๐ น. การประกวดกองเชียร์และหลีดในช่วงบ่าย
๑๕.๐๐ น. ประธานในพิธีกล่าวปิดงานกีฬาสีสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
๑๗.๓๐ น. ลงทะเบียนงาน sport night and Happy new year ๒๐๑๕