กำหนดการงานกีฬาสี 2555

sport day1

กำหนดการงานกีฬาสี Nopparat vajira Game (Concept : Fantasy Recycle) วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕
******************************************************************************
๐๘.๓๐ น. นิสิตและนักกีฬาทุกสีพร้อมกันที่บริเวณสวนสุขภาพ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
วงกลองยาวนำขบวนพาเหรดเข้าสู่หน้าอาคารเรียน ๑
๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดงานกีฬาสี
– พิธีกรกล่าวรายงานความเป็นมาของ Nopparat vajira Game
– ประธาน ดร.พิมพ์พัฒน์ จันทร์เทียน กล่าวเปิดพิธีพร้อมลั่นฆ้องเปิดงานกีฬา
Nopparat vajira Game
– ผู้ถือธงแต่ละสีนำธงไปที่แท่นปฏิญาณตน
– ตัวแทนนักกีฬานำกล่าวปฏิญาณตนต่อหน้าประธาน
๐๙.๓๐ น. การประกวดลีดและกองเชียร์ลีดของแต่ละสี
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. งานกีฬาสี Nopparat vajira Game
– เกมวิ่งผลัดซุปเปอร์แมน
– เกมปิดตาตีปี๊บ
– เกมเก้าอี้ดนตรี (ตัวแทนผู้เข้าร่วมแข่งขันแต่ละสี ประกอบด้วย อาจารย์
เจ้าหน้าที่ และนิสิตรวม ๑๐ คน)
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. อาจารย์และเจ้าหน้าที่รับประทานอาหารกลางวัน ณ ลานเอนกประสงค์ นิสิตรับประทานอาหารตามสี
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. งานกีฬาสี Nopparat vajira Game (ต่อ)
– เกมตีกอล์ฟ
– เกมเหยียบลูกโป่ง
– เกมชักเย่อ
– กีฬาแชร์บอลบ้านแจ่ม

หมายเหตุ อาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิต แต่งกายเสื้อตามคณะสี