กำหนดการปฐมนิเทศและรายชื่อนิสิตชั้นปี 1 ปีการศึกษา 2559 ระบบคัดตรงการพื้นที่และระบบสอบตรง

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

ในรอบคัดตรงจากพื้นที่ และรอบสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2559

ปฐมนิเทศ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559

โดยนิสิตสามารถพาผู้ปกครองเข้าร่วมปฐมนิเทศได้จำนวน 1 ท่านต่อนิสิต 1 คน

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ รอบคัดตรงจากพื้นที่ และรอบสอบตรง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ปีการศึกษา 2559

วันเสาร์ ที่ 26 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเรียน 2

9.00  –  9.30 น.            ลงทะเบียน

9.30  – 10.00  น.         ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯกล่าวต้อนรับ

10.00 – 12.00 น.        กลุ่มงานวิชาการพบนิสิตใหม่ เรื่อง

                                      -ชี้แจงหลักสูตรการเรียนการสอน

                                      -แนะนำการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

12.00 – 13.00  น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00  น.       กลุ่มงานกิจการนิสิตพบนิสิตใหม่ เรื่อง

                                      -กิจกรรมในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

                                      -ระเบียบหอ และการใช้ชีวิตใน

                                      -งานบริการนิสิต

หมายเหตุ แต่งกายด้วยชุดนักเรียน

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]