กำหนดการปฐมนิเทศ สำหรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 8

[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
กำหนดการปฐมนิเทศ สำหรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 8
ปีงบประมาณ 2559-2560

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559
***************************************

8.45 – 9.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม
9.00 – 9.30 น. กล่าวต้อนรับโดย และปฐมนิเทศ
โดย ดร.มัณฑนา เหมชะญาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
9.30 – 10.30 น. ปฐมนิเทศหลักสูตร และ ตารางการอบรมตลอดหลักสูตร
โดย ดร.สุนันทา ทองพัฒน์ ผู้บริหารโครงการ
10.30 – 11.30 น. ปฐมนิเทศระเบียบการอบรม การแต่งกาย การลา การเข้าชั้นเรียน ฯลฯ
โดย อาจารย์ประจำชั้น อ.รัศมิ์ลภัส ใจยะสิทธิ์ และ อ.สิริลักษณ์ ศรีเศวต
11.30 – 12.00 น. ผู้เข้าอบรมประชุมปรึกษา คัดเลือกประธานรุ่น รองประธาน เลขาฯ เหรัญญิก และผู้ประสานงานรายวิชา

หมายเหตุ

  • เปิดภาคการอบรมที่ 1 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2559
  • แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา
    • ผู้หญิง เสื้อขาว กระโปรงดำ รองเท้าหุ้มส้นสีดำ
    • ผู้ชาย เสื้อขาว กางเกงดำ รองเท้าหุ้มส้นสีดำ

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”6796″ img_size=”medium” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row]