กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 112

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ฉลองบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๑๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

รับปริญญา ม.เกษตร

ให้ผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตรได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 21 กันยาน 2557 

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร

 1. ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้รับการอนุมัติปริญญาแล้วที่สำนักทะเบียนและประมวลผล http://www.regweb.registrar.ku.ac.th/news/v/615 บัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.ku.ac.th/finish/menu-finish-56.php
 2. ขึ้นทะเบียนรับปริญญาที่เว็บไซต์ https://jobsurvey.ku.ac.th ตั้งแต่ 1 – 21 กันยายน 2557
 3. พิมพ์ใบยืนยันการขึ้นทะเบียนเก็บไว้ 1 ชุด ส่งให้กรรมการฝ่ายฝึกซ้อมในวันซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรเพื่อยืนยันการขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร

วันเสาร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗

 • ๐๗.๐๐- ๐๘.๐๐ น. รายงานตัว ณ ลานนพรัตน์วชิระรมณีย์
 • ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ ๑๑๒ คณาจารย์ ถ่ายรูปหมู่ หน้าอาคารเรียน ๑
 • ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. งานฉลองบัณฑิต ณ ลานนพรัตน์วชิระรมณีย์
 • ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ปฐมนิเทศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 • ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
 • ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. บัณฑิตแบ่งกลุ่มฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร การตั้งแถว การเดิน การทำ
 • ความเคารพ การก้าวเข้ารับ การเอางาน การถือปริญญาบัตร การถอย
 • ๑๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. งานราตรีราชพฤกษ์

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗

 • ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. รายงานตัว ณ อาคารจักรพันธุ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เริ่มฝึกซ้อมย่อยที่ อาคารจักรพันธุ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันจันทร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗

 • ตามกำหนดการเริ่มตั้งแถวศูนย์เรียนรวม 3 เวลา 06.30 น. นะคะ (ดูคู่มือหน้า 43)
 • ๑๒.๐๐ น. ฝึกซ้อมใหญ่ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗

 • ๐๖.๐๐ น. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมายเหตุ

 1. บัณฑิตหญิงให้แต่งกายชุดนิสิตของวิทยาลัยกระโปรงสีกรมท่า ถุงน่องสีเนื้อ รองเท้าหุ้มส้นสีดำ บัณฑิตชายให้ใส่ชุดนิสิตชาย กางเกงสีกรมท่า ผูกเนคไทตามระเบียบ
 2. บัณฑิตต้องผ่านการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ทุกครั้ง มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์ในการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 3. การคัดเลือกผู้แทนบัณฑิต คัดเลือกวันซ้อมใหญ่ เวลา ๐๕.๐๐ น.

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2557