กำหนดการพิธี ๕ ธันวามหาราช โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี

 กำหนดการพิธี ๕ ธันวามหาราช เนื่องในวโรกาสมหามิ่งมงคลศุภวารดิถี
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา
ในวันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
—————————————————————————
เวลา ๐๙.๐๐ น.       – ผู้ร่วมงานลงทะเบียน
เวลา ๐๙.๓๐ น.       – ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ
และแขกรับเชิญ พร้อมกันบริเวณพิธี ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
– พิธีกรแจ้งกำหนดการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และแขกผู้มีเกียรติทราบ
เวลา ๐๙.๕๙ น.       – ประธานและผู้ร่วมพิธี ตั้งแถวพร้อมกัน ณ บริเวณเบื้องหน้า
พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
– ขอเชิญตัวแทนเจ้าหน้าที่กล่าวบทอาเศียรวาท
– ประธานถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
พร้อมถวายพานพุ่มทอง พุ่มเงิน
– ประธานเปิดกรวยดอกไม้ ถวายสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์
– ประธานกล่าวถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์
– ประธานกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ
– เจ้าหน้าที่กล่าวตาม
– ร้องเพลงสดุดีมหาราชา ๒ จบ
– ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ๑ จบ

 ****  การแต่งกาย      – ใส้เสื้อสีเหลือง หรือชุดหน่วยงาน หรือชุดสุภาพ