กำหนดการเข้าค่าย คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการเข้าค่าย คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

สิ่งที่ต้องเตรียมระหว่างการอยู่ค่าย บัตรประจำตัวประชาชน สมุดบันทึก

วันที่ 24 มกราคม 2558

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนรายงานตัว ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

08.30 – 09.00 น. ผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับผู้เข้าค่ายฯ

09.00 – 12.00 น. ร่วมกิจกรรมการอยู่ค่ายฯ

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร

13.00 – 16.00 น. ร่วมกิจกรรมการอยู่ค่ายฯ

**หมายเหตุ** วันที่ 24 มกราคม 2558 ให้ผู้ที่เข้าค่ายฯแต่งกายชุดกีฬา (กางเกงวอร์มขายาวสีดำ หรือกรมท่า เสือยืดคอโปโล รองเท้าผ้าใบ)

วันที่ 25 มกราคม 2558

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนรายงานตัว ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

08.30 – 11.00 น. ศึกษาดูงานตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

11.00 – 12.00 น. สรุปกิจกกรมหลังดูงาน

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร

13.00 – 13.30 น. เตรียมนำเสนอกิจกรรมดูงาน

13.30 – 15.00 น. นำเสนอผลการศึกษาดูงาน

15.00 – 16.00 น. สรุปผลการดำเนินกิจกรรมเข้าค่ายฯ

16.00 – 16.30 น. ปิดกิจกรรมการเข้าค่ายฯ

**หมายเหตุ** 25 มกราคม 2558 ให้ผู้ที่เข้าค่ายแต่งกายชุดนักเรียนสุภาพ

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่