กำหนดการเข้าศึกษาสำหรับนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5

l1iy

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

กำหนดการเข้าศึกษาสำหรับนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5

*********************************

วันที่ 6 มิถุนายน 2556
7.30-8.00   น.    พบอาจารย์ประจำชั้น ณ ห้อง 401 อาคารเรียน 2 ชั้น 4
8.00-12.00 น.    พิธีการมอบลูกเป็นศิษย์
** นิสิตแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา นิสิตหญิงกระโปรงทรงเอ สีดำ รองเท้าสีดำหุ้มส้น ปิดนิ้วเท้าไม่มีลวดลาย นิสิตชาย กางเกงขายาวสีดำ รองเท้าสีดำหุ้มส้น ผูกเนคไทสีกรมท่า

วันที่ 7 มิถุนายน 2556
8.00-16.00 น.      กิจกรรม Walk rally  (รับน้องใหม่)
** นิสิตแต่งกายด้วยเสื้อยืด หรือเสื้อโปโล (สามารถซักออกได้ง่ายหากเปรอะเปื้อน) กางกางขายาว (กางเกงวอร์ม) รองเท้าผ้าใบ
17.00-21.00 น.    พิธีการบายศรีสู่ขวัญ
** นิสิตแต่งกายด้วยเสื้อเฟรชชี่ (วิทยาลัยจะจัดทำให้กับนิสิตในวันที่ 6 มิถุนายน 2556) กางเกงวอร์ม รองเท้าผ้าใบ

วันที่ 22 มิถุนายน 2556 (วันเปิดภาคการศึกษา)
8.00-9.00   น.     พบอาจารย์ประจำชั้น เพื่อชี้แจงรายละเอียดการเข้าศึกษา
9.00-18.00 น.    เริ่มการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนการสอน
**การเรียนการสอนภาคทฤษฎี จัดในวันเสาร์-อาทิตย์ สัปดาห์ละ 2 วัน เวลา 8.00-18.00 น. ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2556-19 มกราคม 2556