กำหนดการ การสอบสัมภาษณ์บุคคลที่มีสิทธ์สัมภาษณ์เข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆของวิทยาลัย

30_bcnnv_logo

กำหนดการ การสอบสัมภาษณ์บุคคลที่มีสิทธ์สัมภาษณ์เข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆของวิทยาลัย ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ในระบบสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2558 สถานที่สัมภาษณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 

8:00-9:00 น. – ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ลงทะเบียน และตรวจสอบเอกสาร

9:00-12:00 น. – ดำเนินการสัมภาษณ์ตามลำดับ

12:00-12:30 น. – สรุปประเมินผลการสัมภาษณ์(เฉพาะกรรมการ)

หมายเหตุ

-รายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในวันสัมภาษณ์ ดูได้ทางเวบไซต์ http://admission.pi.in.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 4 มีนาคม 2558 ทางเวบไซต์ http://admission.pi.in.th