กำหนดการ “พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ ๘๓ ปี”

lolo

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

กำหนดการ “พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ  ครบรอบ ๘๓ ปี”

วันพุธที่ ๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖

๐๗.๐๐ – ๐๗.๓๐ น.        ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ณ ลานเอนกประสงค์

๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น.        ตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.        นิมนต์พระสงฆ์เข้าสู่บริเวณพิธี ณ ลานนพรัตน์วชิระรมณีย์

๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.        ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

พิธีอารธนาศีล อารธนาพระปริตร

พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์

พระสงฆ์อนุโมทนา ประพรมน้ำพระพุทธมนต์

๐๙.๓๐ น.                      เสร็จพิธี

ร่วมกันรับประทานอาหารว่าง    

การแต่งกาย คณาจารย์/เจ้าหน้าที่       ชุดยูนิฟอร์มดอกราชพฤกษ์

นิสิตทุกชั้นปี         ชุดวอร์มวิทยาลัย