กำหนดการ งานคืนสู่เหย้าใต้ร่มเงาราชพฤกษ์

logo-samakom

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
กำหนดการ งานคืนสู่เหย้าใต้ร่มเงาราชพฤกษ์
วันเสาร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
ณ ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง สำนักงานเขตมีนบุรี
*******************************************

เวลา กิจกรรม
๑๘.๐๐ น. ลงทะเบียน ณ ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง สำนักงานเขตมีนบุรี
๑๙.๐๐ น. พิธีเปิดงาน คืนสู่เหย้าใต้ร่มราชพฤกษ์

  • ขบวนธงเชิญตราสัญลักษณ์
  • ชมสไลด์วีดีทัศน์ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ และแนะนำผู้อำนวยการท่านปัจจุบัน
  • พิธีเปิดงาน โดย เจ้าภาพ (ศิษย์เก่าพยบ.รุ่น ๑๐๘ และ จพช.รุ่น ๓)
๑๙.๓๐ น. ชมสไลด์วีดีทัศน์ประวัติความเป็นมาของสมาคมศิษย์เก่าฯและศิษย์เก่าดีเด่น

  • พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
  • พิธีส่งต่อธงเจ้าภาพรุ่นต่อเจ้าภาพรุ่นต่อไป(ศิษย์เก่าพยบ.รุ่น๑๐๙ และจพช.๔)
๒๐.๐๐ น. การแสดงชุดที่ ๑ รำวงสาวนพรัตน์
๒๐.๓๐ น. จับรางวัล, การแสดงชุดที่ ๒ โดยสมาคมศิษย์เก่า
๒๑.๐๐ น. BCNNV Band / คุณพรศักดิ์ ส่องแสง, การแสดงของเจ้าภาพ รุ่น ๑๐๘ และจพช.รุ่น  ๓
๒๑.๓๐ น. จับรางวัล, กิจกรรมการแสดง  ชุดที่ ๓ BCNNV Band
๒๒.๐๐ น. พิธีปิด

แผนที่ ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง สำนักงานเขตมีนบุรี


View Larger Map