กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ พื้นที่ส่วนพระองค์ 904 #2


“เมื่อวันที่ 11 มกราคม2557 ที่ผ่านมาวิทยาลัยพยาบลาบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
ได้ร่วมกิจกรรมออกบูชร่วมกับกระทรวงสาธาณสุข ในพื้นที่ส่วนพระองค์904”

From ภาพกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ พื้นที่ส่วนพระองค์ 904 #2, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 1/13/2014 (95 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2