กิจกรรมวันพืชมงคล ปี 2556

สโมสรนิสิตพยาบาล วพบ.นพรัตน์วชิระมีกิจกรรมจิตอาสาสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม ร่วมปลูกต้นไม้และจัดสวน รักษ์นพรัตนฯเนื่องในวันพืชมงคล ณ ลานธรรม รพ.นพรัตนราชธานี


“สโมสรนิสิตพยาบาล วพบ.นพรัตน์วชิระมีกิจกรรมจิตอาสาสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม ร่วมปลูกต้นไม้และจัดสวน รักษ์นพรัตนฯเนื่องในวันพืชมงคล ณ ลานธรรม รพ.นพรัตนราชธานี”

From กิจกรรมวันพืชมงคล ปี 2556#2, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 5/13/2013 (21 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2