ขอเชิญร่วมงานชุมนุมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชและประชุมสามัญประจำปี 2555

จัดขึ้นเป็นวาระพิเศษแห่งการครอบรอบ 50 ปี ของสมาคมศิษย์เก่าฯ
พยาบาลศิริราช ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 8.30 – 15.00 น.
ณ ห้องราชาบอลรูม อาคาร 2 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ (โบ๊เบ๊ ทาวเวอร์)
ถนนดำรงรักษ์ กรุงเทพฯ