ขั้นตอนการชำระค่าบำรุงการศึกษา 2559

แจ้งยืนยันการชำะรเงิน

ขั้นตอนการชำระค่าบำรุงการศึกษา

โอนเงินผ่านเคาเตอร์ธนาคาร หรือ ตู้โอนเงินอัตโนมัติ(ATM) ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
สาขารามอินทรา กม.10 ชื่อบัญชี ค่าลงทะเบียน วพบ.นพรัตน์วชิระ บัญชีกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี 074-6-01440-6 โดยมียอดชำระค่าบำรุงการศึกษาดังนี้

สถานศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา

  • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี จำนวนเงิน 10,400 บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)
  • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี จำนวนเงิน 10,400 บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)
  • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จำนวนเงิน 13,700 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

แจ้งยืนยันหลักฐานการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ได้ที่ www.bcnnv.ac.th/?page_id=5931 โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. กรอกรายละเอียดลงในฟอร์มที่กำหนดให้ครบทุกช่อง
  2. อัพโหลดไฟล์ภาพหลักฐานการโอนเงินที่ได้จากการแสกนหรือถ่ายภาพ
  3. คลิกส่งและรอจนมีข้อความแจ้งว่า “ส่งหลักฐานของคุณเรียบร้อยแล้วขอบคุณค่ะ” บริเวณด้านล่างฟอร์มจึงจะถือว่าสำเร็จ

หมายเหตุ

  1. หากไม่ชำระค่าบำรุงการศึกษาภายในวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
  2. ชำระค่าบำรุงการศึกษาไม่สามารถรับคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  3. จะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าหอพัก ค่าซักรีด ค่าชุดฝึกปฏิบัติงาน ฯลฯ โดยแจ้งให้ทราบในวันเปิดเทอมอีกครั้ง

ตรวจสอบสถานะการชำระค่าบำรุงการศึกษา