รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนปฏิบัติการ

[google-drive-embed url="https://drive.google.com/drive/folders/17J4dfIkC6Yu0Kz_k3p7gk5CuaD8K6uSi" title="รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนปฏิบัติการ" icon="https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/vnd.google-apps.folder+shared" newwindow="yes" style="normal"]