ข้อแนะนำงานใช้งาน ThaiLIS

TDC: Thai Digital Collection – ThaiLIS: Thai Library Integerted System
เพื่อการดาวน์โหลดเอกสาร-หนังสือ การสืบค้นกรณีใช้ผ่านเน็ตเวิร์คของวิทยาลัย (ไม่ต้องสมัครสมาชิก และยังโหลดเอกสารได้ไม่จำกัด) ให้ข้ามขั้นตอนการสมัครสมาชิก

สืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุดทั่วประเทศ Thai LIS

1. สมัครสมาชิก (ตามลิ้งค์แนบ)
http://tdc.thailis.or.th/tdc/register_form.php
สำคัญ: เก็บ “รหัสผ่าน” (password) และ “ชื่อผู้ใช้” (user name)
ไว้สำหรับการดาวน์โหลดทุกครั้ง

2. รอรับ E-mail จาก [email protected] เพื่อยืนยัน และเข้าใช้งาน tdc thailis ต่อไป ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น: ไม่ได้รับ E-mail จึงเข้าใช้งานไม่ได้
การแก้ปัญหา: ตรวจดูใน “กล่องถังขยะ” /Junk/Spam

3. การสืบค้นด้วยตนเอง
– ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ตามชื่อและรหัสส่วนตัวของท่าน (ด้านมุมบนขวา)
– เลือก icon: “Basic Search” กรอบบนขวา(ดินสอ+กระดาษ)
– กรอกคำ/ชื่อหนังสือ/ชื่อผู้เขียน ที่ต้องการสืบค้น
– อื่นๆ::: การกำหนดขอบเขตการค้นหาเพ่ิมเติม คลิ๊กเลือกได้ เช่น ขอบเขตข้อมูล-ชื่อเรื่อง| เลือกมหาวิทยาลัย/สถาบัน-โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ป๋วย อึ๊งภากรณ์| เลือกชนิดเอกสาร-เอกสารทุกชนิด
– คลิ๊ก “ค้นหา”
การดาวน์โหลด: เลือกพื้นที่เก็บตามอัธยาศัย เช่น Desktop/Document Folder/Download Folder

4. ThaiLIS ทำงานได้ดีกับเว็บบราวเซอร์ (web broswer)
(โปรแกรมเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต) ตามลำดับดังนี้

  • IE-Internet Expoler
  • Safari
  • Firefox
  • และ Chrome

ข้อมูลเพ่ิมเติม click: http://tdc.thailis.or.th/tdc/help_index.php