คัดกรองอุณหภูมิกายบัณฑิต (ซ้อมใหญ่) 28 ก.ค.56


“นิสิตพยาบาล วพบ.นพรัตน์วชิระ เป็นส่วนหนึ่งคัดกรองอุณหภูมิกายบัณฑิตทุกปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

From คัดกรองอุณหภูมิกายบัณฑิต#1 #ซ้อมใหญ่ #28ก.ค.56, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 7/28/2013 (42 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2