คืนสู่เหย้าใต้ร่มเงาราชพฤกษ์” ปี 2555 #1


“สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลและผดุงครรภ์ นพรัตน์วชิระ ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ นำโดย คุณจันทร์ เลาหะวิลัย นายกสมาคมพยาบาล และ ดร.กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้จัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าทุกรุ่น ในวันอาทิตย์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ ๒๕๕๕ ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ”

From “คืนสู่เหย้าใต้ร่มเงาราชพฤกษ์” ปี 2555 #1, posted by on 6/03/2012 (158 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher