คู่มือการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

คู่มือการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ หรือจะดาวน์โหลดโปรแกรม Aurasma แล้วค้นหาคำว่า KUGC รองรับทั้งระบบ iOS และ Android