ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในวันรายงานตัว ปีการศึกษา 2557

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในวันรายงานตัว วันที่ 4 สิงหาคม 2557 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 นักศึกษาหญิง 16,600 บาท นักศึกษาชาย 14,400 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

pay_2557 คลิกดาวน์โหลดดูรายละเอียดเพิ่มเติม