งานเลี้ยงปีใหม่ ธ.ค. 2556 (ชมภาพ)


“วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้จัดงานเลี้ยงภาพงานเลี้ยงปีใหม่ ใน วันที่ 22 ธันวาคม 2556”

From ภาพงานเลี้ยงปีใหม่ วันที่ 22 ธันวาคม 2556, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 12/23/2013 (218 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2