งานเลี้ยงอำลานักศึกษาแลกเปลี่ยน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จัดงานเลี้ยงอำลานักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก  Alma Ata University ประเทศอินโดนีเซีย บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานคึกคักของผู้มาร่วมงาน

BCNNV FarewellBCNNV FarewellBCNNV FarewellBCNNV Farewell
BCNNV Farewell
IMG_20190801_193812