จิตอาสา Call center1668 กรมการแพทย์

จิตอาสา Call center 1668 กรมการแพทย์

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมเป็นจิตอาสา Call center 1668 ประสานงานการจัดหาเตียง ติดตามสถานะผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 (Covid-19) ที่ยังไม่ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 12 – 21 พฤษภาคม 2564 ณ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข