จุดเทียนชัยถวายพระพร


“ร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 มลฑลพิธีท้องสนามหลวง”

From จุดเทียนชัยถวายพระพร, posted by on 12/06/2011 (15 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher