ซ้อมรับปริญญา 06/07/2012


“ซ้อมย่อยรับปริญญาบัณฑิตพยาบาลศาสตร์รุ่น110 และ จพช.รุ่นที่ 5 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ”

From ซ้อมรับปริญญา 06/07/2012 #1, posted by on 7/06/2012 (103 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher