ภาพซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2556


“วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน”

From ซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2556, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 7/31/2013 (87 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2