ดร.มัณฑนา เข้าสวัสดีปีใหม่ ท่านผู้อำนวยการสำนักอนามัย ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร


“ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยฯเข้าสวัสดีปีใหม่ท่านผู้อำนวยการสำนักอนามัย และหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลกรุงเทพมหานคร ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร”

From สวัสดีปีใหม่สำนักอนามัย กทม., posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 1/09/2014 (2 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2