ดร.มัณฑนา เหมชะญาติ เข้าสวัสดีคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา


“เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 ดร.มัณฑนา เหมชะญาติ ได้เข้าสวัสดีคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา”

From เข้าสวัสดีปีใหม่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 1/09/2014 (34 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2