ติดต่อ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

681 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์ 02-540-6500 โทรสาร 02-540-6517