ลงทะเบียนขอใช้อินเตอร์เน็ต

แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภายในวิทยาลัยฯ อาทิ อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้, ระบบมีปัญหา หรือลงทะเบียนขอใช้อินเตอร์เน็ต หลังจากนั้นให้ติดต่อขอรับได้ที่ห้องคอมพิวเตอร์ 502 รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ [email protected]

ชื่อ - สกุล

รหัสประจำตัว

อีเมล์

เบอร์ติดต่อ

สถานะ :

หัวข้อ :

รายละเอียดเพิ่มเติม

โปรดระบุรหัสข้างล่างนี้
captcha