ลงทะเบียนขอใช้อินเตอร์เน็ต

แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภายในวิทยาลัยฯ อาทิ อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้, ระบบมีปัญหา หรือลงทะเบียนขอใช้อินเตอร์เน็ต หลังจากนั้นให้ติดต่อขอรับได้ที่ห้องคอมพิวเตอร์ 502 รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ [email protected]

[contact-form-7 id=”3863″ title=”register authen”]