แบบฟอร์มแจ้งการโอนเงิน

respone-academic-s

เมื่อทำการลงทะเบียนแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นจำเป็นต้องทำการแจ้งการโอนเงินเพื่อให้ทางวิทยาลัยฯทราบ โดยกรอกรายละเอียดเพื่อทำการยืนยันการโอนเงิน

  ชื่อ - สกุล (*)

  เบอร์ติดต่อได้ :

  อีเมล์ของคุณ (*)

  เป็นจำนวนเงิน

  จากธนาคาร

  วันที่โอนเงิน

  เมื่อเวลา

  หลักฐานการโอน :