ทำบุญหอพักประจำปี 2563

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ดร.พเยาว์ พงษ์ศักดิชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เป็นประธานในพิธีทำบุญหอพักนักศึกษา (หอจันทร์และบ้านแจ่ม) มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนและนักศึกษาร่วมงานในพิธี โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูปจากวัดสัมมาชัญญาวาส เจริญพระพุทธมนต์และแสดงธรรมเทศนา เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในหอพัก ณ หอพักนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ