ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90 ประจำปี พ.ศ. 2563

อาจารย์รุ่งนภา โพธิ์แสน นำตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90 ประจำปี พ.ศ. 2563 จากมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระราชูปถัมภ์ เข้ารับทุนการศึกษา ณ แท่นประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุม B. Grimm Academy ชั้น 7 อาคาร ดร.เกฮาร์ด ลิงค์ กรุงเทพมหานคร (ภาพ:อาจารย์รุ่งนภา โพธิ์แสน ข่าว:งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา)