ธรรมะบรรยาย โครงการปัจฉิมนิสิตพยาบาล (ชมภาพ)


“ธรรมะบรรยาย โดยพระอาจารย์มหาสมปอง ตาลปุตฺโต ในวันที่ 7 มีนาคม 2556 เวลา 13:00-16:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเรียน 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ”

From ธรรมะบรรยาย โครงการปัจฉิมนิสิตพยาบาล, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 3/07/2013 (16 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2