นพรัตน์วชิระไหว้ครู ปีการศึกษา2555


“สโมสรนิสิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประดับช่อราชพฤกษ์ ประดับแถบหมวก และเข็มชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2555 ขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2555 เพื่อรำลึกถึงครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ศิษย์ ซึ่งนิสิตแห่งนพรัตน์วชิระจะมีสิ่งของไหว้ครูที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละชั้นปี และเป็นสิ่งของที่ใช้ในการเรียนการสอนได้ เช่น เครื่องเล่นดีวีดี ปากกาสี ฯลฯ อาจารย์ก็จะประดับช่อราชพฤกษ์ให้สำหรับนิสิตใหม่ในปีการศึกษานี้ เพื่อแสดงถึงการต้อนรับเข้าสู่รั่วราชพฤกษ์แห่งนี้ ส่วนชั้นปีอื่นจะมีการประดับแถบหมวกให้ ถ้านิสิตชั้นปีมีแถบหมวกมากก็แสดงว่าเป็นรุ่นพี่ และจะมีธรรมเนียมน่ารักๆในกิจกรรมนี้โดยที่รุ่นน้อง(น้องรหัส)จะเป็นผู้ประดิษฐ์ประดอยกล่องที่น่ารักสวยงามบ้าง แปลกประหลาดบ้าง ให้รุ่นพี่สำหรับใส่แถบหมวก และเข็มแสดงชั้นปี ซึ่งแสดงถึงความรักใคร่ห่วงใยที่พี่น้องมีต่อกัน”

From นพรัตน์วชิระไหว้ครู ปีการศึกษา2555, posted by on 6/28/2012 (71 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher