นิทรรศการวิชาภูมิปัญญาไทย


“นิทรรศการวิชาภูมปัญญาไทยของปี 3 วันนี้มีทั้งนวดเท้า ตัว คอ บ่า ไหล่ ลูกประคบ โดยมีผู้อำนวยการฯ เปิดนิทรรศการภูมิปัญญาไทย ซึ่งจัดโดย นิสิตพยาบาลศาสตร์ รุ่น 113 เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2556”

From นิทรรศการวิชาภูมปัญญาไทย, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 9/17/2013 (10 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2