บรรยายวิชาการแพทย์

เรียน อาจารย์ทุกท่าน

ด้วยโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์จัดบรรยายเรื่อง Golden Hours in Orthopedics 2: Failed Back Presentation & Discussion ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 11.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ดังรายละเอียดที่แนบค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ