ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาประเภททุนให้เปล่า รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาประเภททุนให้เปล่า รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2556
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 – 18 มิถุนายน 2556
ณ ห้อง 307 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้องกิจการนิสิต

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่  
หรือ คลิกที่นี่