ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

BCNNV Logo

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 9 -16 ธันวาคม 2558

ได้แก่
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์   จำนวน  1  ตำแหน่ง
2. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์   จำนวน 1 ตำแหน่ง
สามารถมายื่นใบสมัครได้ที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   นพรัตน์วชิระ เลขที่ 681 ถนนรามอินทรา แขวง/เขตคันนายาว กทม 10530  อาคารเรียน 2 ชั้น 3 ห้อง ธุรการ 306 ตั้งแต่วันที่ 9 -16 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 -16.30 น. ในวันเวลาราชการเท่านั้นสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-540-6500 ต่อ 2340

ดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัครได้ที่