ประกาศรับสมัครระบบคัดตรงจากพื้นที่รอบที่ 1ปีการศึกษา 2559

30_bcnnv_logo

สถาบันพระบรมราชชนกประกาศรับสมัคร
บุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559
รอบที่ 1 ระบบคัดตรงจากพื้นที่

โควตาบุคคลทั่วไปภูมิลำเนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สมัครที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ)
เรียนที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรีและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

โควตากรมการแพทย์ภูมิลำเนาจังหวัดกรุงเทพมหานคร (สมัครที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ)
เรียนที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

โควตาบุคคลทั่วไปภูมิลำเนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (สมัครที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี)
เรียนที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกรายละเอียดใบสมัครที่ระบบรับสมัครการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรต่างๆของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ลิงค์ http://admission.pi.in.th

2. พิมพ์ใบสมัคร จากระบบการรับสมัคร มายื่นที่วิทยาลัยที่เป็นศูนย์รับสมัครของเขตพื่นที่ของผู้สมัครพร้อมชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท ภายในเวลา 8.30 –  16.30 น. ระหว่างวันที่ 9 – 20 พฤศจิกายน 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบโทรสอบถามได้ที่ 02-540-6500 ต่อ 2341

วันจันทร์ – วันศุกร์ ติดต่อ อาคารเรียน 2 ชั้น 3 ห้องวิชาการ 307

วันเสาร์ – วันอาทิตย์ ติดต่อ อาคารเรียน 2 ชั้น 5 ห้องคอมพิวเตอร์ 502

รายละเอียดศูนย์รับสมัครตามเขตพื่นที่ ลิงค์ http://admission.pi.in.th/admission/document/2559-LocalSelection[003]-province-college.html

3. หลักฐานการสมัครรายละเอียดตามลิงค์ http://admission.pi.in.th/admission/document/2559-[entrn003-lsGP]-LocalSelection-GeneralPersonDocumentary.pdf

4.กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คลิก

แผนที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ